Personale og ledelse

Personale & Ledelse
Har du behov for sparring omkring personale og ledelse i din virksomhed, kan du med fordel vælge danVIRK som samarbejdspartner. Her hjælper vi dig ved ansættelser og implementering af ledere og medarbejdere. Som noget særligt tilbyder vi også ”onboarding” af ledere og ledende medarbejdere, som kommer udefra eller allerede arbejder i virksomheden. Når du har brugt tid og kræfter på at ansætte den rigtige medarbejder kan danVIRK hjælpe vedkommende med hurtigt at komme på plads og i gang med opgaverne. På den måde sikres du en værdiskabende medarbejder, der aktivt bidrager til virksomheden.
 
Som din eksterne personalechef hjælper vi også med at etablere ansættelseskontrakter, klausuler og fratrædelsesordninger. Desuden kan du i dagligdagen benytte os i forbindelse med de obligatoriske udviklingssamtaler med personalet.

 
Står du med større udfordringer på ledelsesplan, kan du have behov for en at spille bold op ad. Her kan danVIRK indtræde i din bestyrelse som midlertidigt medlem, eller agere som et bestyrelsesmedlem, selv om du ikke har en bestyrelse. Dermed får du den sparring, der skal til for, at du kan træffe en god beslutning.

Eksempler på ydelser
Du kan få sparring på og hjælp til:
·       Organisationsudvikling
·       Stillingsbeskrivelser
·       Rekruttering/jobsamtaler
·       Ansættelseskontrakter
·       Onboarding/lederudvikling
·       Personalesamtaler/MUS
·       Personaleledelse