Ledelse

Ledelse & Personale

Har du behov for sparring omkring personale og ledelse i din virksomhed, kan du med fordel vælge danVIRK som samarbejdspartner.

Har du tid til at være leder? Eller bruger du alt din tid på drift og praktik?

Jeg hjælper med det overordnede overblik, de langsigtede planer og ved ansættelser og implementering af ledere og medarbejdere.

Når du har brugt tid og kræfter på at ansætte den rigtige medarbejder kan danVIRK hjælpe vedkommende med hurtigt at komme på plads og i gang med opgaverne. På den måde sikres du en værdiskabende medarbejder, der aktivt bidrager til virksomheden.

Som din eksterne personalechef hjælper jeg også med at etablere ansættelseskontrakter, klausuler og fratrædelses-ordninger. Desuden kan du i dagligdagen benytte mig i forbindelse med de obligatoriske udviklingssamtaler med personalet.

Ledelse rådgivning
Referencer

Små virksomheder (1-5 mand)

 • Er der ansatte i virksomheden?
 • Hvem står for hvad og gør hvad i virksomheden?
 • Er ejerleder alene med alle ”kasketter”?
 • Får klarlagt fremadrettet prioritering og opgavefordeling
 • Opgaver skal måske flyttes væk fra ejerleder
 • Hjælper med at finde de personer der kan afhjælpe
 • Ejerleder skal primært på de opgaver, hvor han/hun tjener virksomheden bedst

Mellemstore virksomheder (5-20 mand)

 • Hvordan ser den interne struktur i dagligdagen ud?
 • Hvilke kompetencer er der til rådighed hos de ansatte i virksomheden?
 • Personale og personalepolitik i virksomheden
 • Hvem har hvilket ansvar – opgavefordeling – og er der tale om reel ansvars uddelegering?
 • Følges forretningsplanen og strategiplanen i virksomheden, hvis disse forefindes?
 • Styrker og udfordringer i forhold til ledelsens interne struktur
 • Hvilke opgaver ligger på ejerlederen?
 • Er ejerleder stadig alene med alle ”kasketter”?
 • Er det de rigtige opgaver der ligger hos ejerlederen?
 • Opgaver skal måske flyttes væk fra ejerleder
 • Hvor tjener ejerlederen virksomheden bedst?

Større virksomheder (20 mand og derover)

 • Hvordan ser den interne struktur i dagligdagen ud?
 • Hvilke kompetencer er der til rådighed hos de ansatte i virksomheden?
 • Personale og personalepolitik i virksomheden
 • Hvem har hvilket ansvar – opgavefordeling – og er der tale om reel ansvars uddelegering?
 • Foreligger der forretningsplan og strategiplan – ellers udarbejdes?
 • Følges forretningsplanen og strategiplanen i virksomheden?
 • Løbende bevidst navigation i forhold til konkurrencesituationen i markedet
 • Styrker og udfordringer i forhold til ledelsens interne struktur
 • Anvendelse af interne registreringssystemer og informationerne herfra
 • Koncentration omkring de opgaver hvor virksomheden gør sig bedst på indtjeningen
 • Løbende fokus på overholdelse af investeringsplaner/ -strategi
 • Overholdelse af de aftalte økonomiske og likviditetsmæssige rammer for udvikling og nye tiltag
 • Er ejerlederen selv placeret på de rette poster og ansvarsområder i hverdagen?
 • Outsourcing af opgaver, såfremt dette tjener den interne struktur bedst

Den gode leder!

Der er selvfølgelig forskel på, hvad man opfatter som ”den gode leder”.

Fælles for alle ledertyper og holdninger er dog, at lederen i små og mellemstore virksomheder forventes at have det store overblik økonomisk, driftsmæssigt, personalemæssigt og strategisk.

Fakta er, at mange ledere ikke har tid til at danne sig det store overblik og tænke de langsigtede tanker på grund af travlhed med drift og praktiske opgaver.

Som leder skal du styre virksomheden i den rigtige retning, som skal være defineret i form af planlægning, strategi, viden, udvikling og forventninger til fremtiden.

 

 

Dette skal i første omgang ske ved hjælp af hjælp af nuværende personale og de ressourcer, der er tilgængelige i virksomheden.

I mange tilfælde kan det også være en god idé at alliere sig med ekstern hjælp, råd og vejledning på specifikke områder, afhængigt af hvilke ressourcer og hvilken viden, virksomheden allerede er i besiddelse af.

danVIRK er det perfekte match for dig, der som leder ønsker et godt overblik og at udvikle både dig selv og din virksomhed i den rigtige retning.

Kontakt Mig
close slider

  Kontakt Mig

  Træf en god beslutning – kontakt danVIRK på 21 44 78 79
  Det første møde er helt uforpligtende og koster ikke noget.