Strategi

Strategi

Strategi er en brobygger mellem den oplevede nutid og den ønskede fremtid.

Ikke en direkte vej mellem A og B, for sådan er virkeligheden sjældent, men en vej med et klart mål, en sikker destination og en vejviser til de muligheder, der foreligger.

Strategi er typisk et meget overset område i små og mellemstore virksomheder.

Som ejerleder er det vanskeligt at hæve sig op og få helikopterblikket over hele virksomheden.

Ofte er der heller ikke tid til at sætte sig ned og lave strategiske ønsker for fremtiden.

Ikke desto mindre er strategi et yderst vigtigt værktøj til at nå virksomhedens mål på den lidt længere bane.

DanVIRK har mange års erfaring i strategisk planlægning og vi tilbyder vores hjælp og sparring.

Det kræver naturligvis tid og sparring med lederen/indehaveren, men vi har stort fokus på, at gøre processen så smidig og tidsbesparende som muligt for dig, så du kan bruge tiden på at lede virksomheden.

 

 

Strategisk Rådgivning til virksomheder

Små virksomheder (1-5 mand)

 • Undersøger og arbejder ud fra virksomhedens opstart
 • Hvad er der hændt undervejs i forløbet, og hvordan er det foregået?
 • Hvor ligger de største udfordringer i virksomhedens udvikling, videre udvikling?
 • Udarbejder helst en mindre forretningsplan for virksomheden
 • Herudfra en mindre strategiplan

Mellemstore virksomheder (5-20 mand)

 • Hvor og hvordan startede virksomheden?
 • Idegrundlag fra begyndelsen?
 • Hvor befinder virksomheden sig nu?
 • Hvor ligger de største udfordringer i virksomhedens udvikling, videre udvikling?
 • Hvad er ønskerne til virksomhedens situation på markedet om 5 år?
 • Udarbejdelse af forretningsplan
 • Udarbejdelse af kortfattet strategiplan

Større virksomheder (20 mand og derover)

 • Hvad er virksomhedens oprindelige idegrundlag og vision?
 • Ligger der i virksomheden tidligere strategiplaner?
 • Hvis ja, hvordan er det forløbet med implementering og gennemførelse heraf?
 • Hvor ligger de største udfordringer i virksomhedens udvikling, videre udvikling?
 • Branchen – og forventninger til branchens fremtidige udvikling i samfundet
 • Hvor vil vi gerne bringe virksomheden hen, virksomhedens position på markedet om 5 år?
 • Hvilke ressourcer kan stilles til rådighed i virksomheden, til at gennemføre kommende planer?
 • Udarbejdelse af forretningsplan
 • Udarbejdelse af strategiplan
 • Deltager i implementering heraf og konkret gennemførelse

Hvad er strategi?

Ordet "strategi" stammer fra det græske ord strategos, og har betydningen: krigskunst.

I dag bruger vi begrebet i private virksomheder og organisationer.

Med en strategi forsøger vi at fastlægge hvor en virksomhed ønsker at bevæge sig hen, hvilke mål der skal styre den ønskede udvikling og hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opnå de ønskede mål.

Udover de beskrevne, typiske opgaver indenfor strategi er danVIRK også den oplagte sparringspartner ved:

 • Opstart af ny virksomhed / Iværksætteri.
 • Fusion /Opkøb
 • Spaltning af 1 virksomhed til 2 selvstændige virksomheder
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Generationsskifte
 • Turn around
 • Bestyrelsesarbejde
 • Advisory Board
Kontakt Mig
close slider

  Kontakt Mig

  Træf en god beslutning – kontakt danVIRK på 21 44 78 79
  Det første møde er helt uforpligtende og koster ikke noget.