Økonomi

Økonomi

Er du ejer og leder af en mindre virksomhed, kan du i det daglige selv håndtere de lettere økonomiske opgaver, men du kan have brug for sparring og assistance til de tungere opgaver, og planlægning.

Her er danVIRK den ideelle samarbejdspartner. Jeg kan fungere som din eksterne økonomichef, der hjælper dig med at holde styr på driftsøkonomien, så du kan håndtere den i det daglige.

Jeg træder også gerne til, når du har større opgaver, som skal løses, eller hvis der skal træffes større beslutninger på det økonomiske område.

Det er virksomheden, der skal styre økonomien - ikke økonomien, der skal styre virksomheden.

Økonomi Rådgivning til Virksomheder

Små virksomheder (1-5 mand)

 • Overblik over hvordan og hvem der kører det daglige bogholderi/registreringer
 • Er der styr på økonomien, ud fakturering, drift og likviditet?
 • Tjener virksomheden penge, og følger indtjeningen også omsætningens udvikling?
 • Arbejder med at finde svar på den evt. mindre positive økonomiske udvikling og likviditet
 • Ved i hvor virksomheden er bedst til at tjene penge – kunder/opgaver?
 • Er der den nødvendige likviditet til rådighed i forhold til udviklingen i aktiviteten?
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget, samt møde med pengeinstitut herom
 • Opfølgninger

Mellemstore virksomheder (5-20 mand)

 • Undersøger den interne økonomistyrring og registreringssystem
 • Er økonomien opdateret og pålidelig?
 • Er der den nødvendige likviditet til rådighed i forhold til udviklingen i aktiviteten?
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget, samt møde med pengeinstitut herom
 • Budgetopfølgning og kvartalsvis opfølgning og rapportering til pengeinstitut
 • Møde med pengeinstitut, og aftaler om finansiering, renter, samarbejdet
 • Ved i hvor virksomheden er bedst til at tjene penge – kunder/opgaver?
 • Udarbejdelse af kalkulationer og efterkalkulationer
 • Omkostningsstyrring i forhold til budget m.v.
 • Finansiel struktur og sammensætning
 • Møder med pengeinstitut for rapportering og aftaler om ændringer i finansiering

Større virksomheder (20 mand og derover)

 • Gennemgår virksomhedens regnskabsprogram for mangler og kvaliteter
 • Interne forretningsgange omkring den løbende registrering i regnskabsprogrammet
 • Arbejder med den overordnede økonomiske styring og overblik
 • Hvor er virksomheden bedst til at skabe indtjening?
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget, samt møde med pengeinstitut herom
 • Kvartalsvis budgetopfølgning og rapportering omkring udviklingen og afvigelser, til pengeinstitut
 • Månedsrapportering til pengeinstitut
 • Gennemgår og assisterer omkring kalkulationer og efterkalkulationer
 • Generel løbende likviditetsstyrring og opfølgning
 • Arbejder med / udarbejder investeringsstrategier i forhold til overordnet strategi
 • Virksomhedens finansielle struktur, sammensætning af kort gæld, lang gæld, leasing m.v.
 • Møder med pengeinstitut – samarbejdsaftaler, finansiering, likviditet, renter, gebyrer m.v.
 • Fastholdelse af fokus på virksomhedens interne omkostningsniveau, i forhold til aktivitetsniveau
 • Sikrer den krævede likviditet til vækst og udvikling i forhold til strategiplanerne
 • Aftaler omkring revisorsamarbejde og forventningsafstemninger
 • Samarbejdsaftaler generelt med kunder og leverandører
 • Indgåelse af leasingaftaler og anden finansiering

Lej en økonomichef

DanVIRK går praktisk ind og fungerer som virksomhedens interne økonomichef, med alt hvad der falder ind under dette. Samtidig vil danVIRK altid være på din side og udelukkende arbejde for at værne om dine interesser. Ved møder med revisor, bank og advokat, kan du med fordel invitere danVIRK med til bordet, hvor jeg vil komme med nye indspark og vinkler på dine udfordringer.

Virksomhedens økonomiske situation og formåen er i høj grad afgørende for den fremtidige udvikling og vækst. Derfor er det yderst vigtigt, at du løbende har overblik over udviklingen i indtjeningen og likviditeten. Forventningerne til den fremadrettede indtjening og likviditet bør kunne forudses, konkretiseres og aftales med de finansiele kilder, så rammerne for virksomhedens aktiviteter og investeringer er aftalt på forhånd og dermed ikke forstyrrer de daglige beslutninger.

Det er meget vigtigt i enhver virksomhed at kende indtjeningsevnen på de forskellige forretningsområder eller aktivitetsområder. Herved skabes overblik over, hvor der tjenes penge, og hvor der reelt ikke tjenes de penge, som er forventet. Det er vigtigt at vide, hvor der tjenes penge, men endnu vigtigere at vide, hvor der ikke tjenes penge. I langt de fleste virksomheder er der mange muligheder for at finde effektiviseringer og omkostningsbesparelser, som direkte bidrager til et større overskud i virksomheden, eller frigør likviditet til afholdelse af mere målrettede, indtjeningsgivende omkostninger.

Der er på disse felter at jeg i danVIRK, som virksomhedens interne økonomichef, i høj grad kan bidrage til overblik, indsigt og forståelse, og herved hjælpe til større overskud og stærkere likviditet i din virksomhed.

Kontakt Mig
close slider

  Kontakt Mig

  Træf en god beslutning – kontakt danVIRK på 21 44 78 79
  Det første møde er helt uforpligtende og koster ikke noget.